Zmarł Aleksander Rozenfeld

3 marca odszedł Aleksander Rozenfeld, poeta, dziennikarz, człowiek wielu talentów, zawsze z nieodłączną fajką. Nieodżałowany przyjaciel i kolega, członek Śląskiego Klubu Fajki którego był współzałożycielem. Był człowiekiem o nietuzinkowym, niezwykłym życiorysie. Aleksandra znali prawie wszyscy, On znał prawie wszystkich. Gdziekolwiek się nie pojawił porywał ludzi swoim humorem i osobowością. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Aleksandra, składamy również najszczersze kondolencje Jego rodzinie.

Bookmark the permalink.