Relacja z 12 konferencji z okazji IPSD w Gdańsku

Centralne, ogólnopolskie obchody Światowego dnia Fajczarzy odbyły się w Gdańsku 22 lutego 2020. Po Mistrzostwach Polski w Warszawie to już druga impreza roku jubileuszowego 40-lecia Rady Polskich Klubów Fajki oraz 50-lecia Comité International des Pipe Clubs. Gdańska impreza miała formułę 2-dniowej konferencji z wykładami, wystawą, aukcją charytatywną i turniejem fajczarskim. W bieżącym roku miały miejsce 4 wykłady.Tematem pierwszego z nich, wygłoszonego przez panią Barbarę Dutkiewicz, był poświęcony zwyczajom palenia fajki w dawnym mieście Gdańsk. Drugi wykład o tytoniu, jego uprawie i produkcji tytoniu do palenia przedstawił zebranym pan Jerzy Czernek. Kazimierz Muchowski, człowiek żywa historia fajczarstwa Polskiego wystąpił z prelekcją o dziejach zorganizowanego ruchu fajkowego zarejestrowanych w kronikach Pipe Club Słupsk. Kolejna prelekcja, Henryka Rogalskiego, to opowieść 40-lecia o aktywności Polskich miłośników fajki podczas światowych imprez najwyższej rangi. Kolejną atrakcją Gdańskiego spotkania w Villi Eva była wystawa z aukcją pamiątkowych fajek po niedawno zmarłym, byłym prezydencie RPKF Januszu Charytoniuku. Po wystawie i aukcji odbył się turniej fajczarski który wygrał Fajczarz Roku 2019 Michał Perczyński. Wszyscy uczestnicy wraz z osobami towarzyszącymi i gośćmi imprezy pozowali do zbiorowego zdjęcia. Pierwszy dzień wieńczył bankiet z wieczorem tanecznym. Drugi dzień to wycieczka edukacyjna w okolicach Gdańska tropem osadnictwa memmonitów.
Reportaż fotograficzny z i Gdańskiego spotkania w naszych fotogaleriach
Bezpośredni link do galerii fotograficznej na Google Photos

Inna polecana relacja z doskonałymi zdjęciami w „Kalumecie” Mirosława Jurgielewicza

Bookmark the permalink.