Dwa nowe kluby członkami RPKF

Klub Fajkowo Cygarowy Trafika PoznańCzas poprzedzający Puchar Świata 2013, wykazał potrzebę uzupełnienia w regulacjach wewnętrznych Rady Polskich Klubów Fajki. Pierwszy etap przygotowywanych aktualizacji został przyjęty przez Radę na posiedzeniu w Bydgoszczy. Aktualizacja z 16 listopada 2013 objęła uzupełnienie o jeden punkt statutu Rady, Reguł Fajczarstwa Polskiego, oraz uchwalenie uchwały regulującej zasady przyjmowania nowych klubów jako członków Rady o wprowadzenie 1-rocznego okresu kandydackiego dla nowo przyjętych klubów. Wymieniona forma wprowadzania nowych członków jest standardem w funkcjonowaniu każdej organizacji dbającej o swój prestiż.
Ariergarda Fajczarzy i Aficioados 2013
Występujące różnice w wymogach dotyczących okresów kandydackich w klubach i federacjach zazwyczaj dotyczą jedynie długości trwania okresu kandydackiego. Rada Polskich Klubów Fajki, szczycąca się 33 letnią tradycją, niestety takiego ustalenia dotąd nie miała. Nowo uchwalone zasady nie krępują działań nowo przyjętego do RPKF klubu i nie ograniczają w aktywności jego członków. W okresie kandydackim prezydent zasiada na posiedzeniach Rady, może zabierać głos lecz nie bierze udziału w głosowaniach. Klub w czasie trwania okresu kandydackiego nie wnosi członkowskiej składki rocznej.

Około tygodnia po mającym miejsce Pucharze Świata 2013 powstały 2 nowe kluby, „Fajkowo cygarowy Klub Trafika Poznań” i „Ariergarda Fajczarzy i Aficionados”, obydwa o deklarowanym fajkowo-cygarowym profilu działania. Prezydenci nowo powstałych klubów, Damian Much i Jacek Schmidt, przedłożyli wymagane komplety dokumentów w celu rozpatrzenia ich wniosków na listopadowym posiedzeniu Rady w Bydgoszczy. Rada zaakceptowała obydwa wnioski. Bezpośrednio po przeprowadzonym głosowaniu prezydenci nowych klubów zostali zaproszeni do sali obrad Rady i zajęli należne im od tego dnia miejsca przy okrągłym stole jako członkowie Rady. Jacek Schmidt i Damian Mucha w krótkich przemówieniach zaprezentowali swoje kluby. Niniejszą decyzją liczba klubów powiększyła się do 21. Życzymy nowym klubom aby czerpały wiele przyjemności w realizacji swojego hobby i wytrwałości w propagowaniu fajki w niesprzyjającym okresie obowiązywania w naszym kraju ustawy o zakazie palenia w miejscach publicznych.
Propagowanie fajczarstwa jako formy kulturalnego i mniej szkodliwego palenia, które pomaga wielu osobom na odejście od nałogu palenia papierosów, jest wspólnym zadaniem klubów zrzeszonym w Radzie Polskich Klubów Fajki. W następstwie mnożenia się różnych akcji wymierzonych przeciwko wszystkim osobom palącym, realizacja naszych wspólnych celów napotyka sporo utrudnień. Wspierając się w naszych działaniach jako członkowie RPKF jesteśmy mocniejsi i możemy więcej.

Henryk Rogalski
prezydent RPKF
wiceprezydent CIPC

Bookmark the permalink.