Wystawa we Wrocławiu i walne RPKF

Pipe Club Wrocław zaprasza na wystawę „Zmierzch epoki tytoniu” z kolekcji Marka Stanielewicza. Wystawa jest zorganizowana w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Bogdan Adamowicz, prezydent PC Wrocław nadesłał aktualizację programu imprezy organizowanej przez Pipe Club Wrocław z uwzględnieniem walnego RPKF.
Członkowie RPKF – prezydenci klubów, spotkają się na obradach w piątek 10 czerwca 2022, o godz. 18.00 w Atelier Andrzeja Kriese, ul. Sokolnicza 34-38, Wrocław.
Ważne, dotyczy prezydentów RPKF:
– w związku z upływem kadencji zarządu proszę niezwłocznie skontaktować się ze skarbnikiem Rady Wiesławem Ratajkiem w celu upewnienia się, czy Twój klub nie zalega ze składkami rocznymi lub innymi należnościami.
– proszę potwierdzić swoją obecność na obradach Rady we Wrocławiu 10 czerwca 2022.
Potwierdzajcie obecność e-mailem na h.rogalski@gmail.com

Poniżej zamieszczam program wystawy oraz imprez towarzyszących

Do zobaczenia we Wrocławiu
Henryk

Wystawa „Zmierzch epoki tytoniu” z kolekcji Marka Stanielewicza
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu czerwiec 2022
program:
10 czerwca (piątek) 2022 roku
godz. 15.00 – Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 148
Propozycja dla uczestników spoza Wrocławia.
Wystawa Wrocław 1945 – 2016 jest opowieścią o powojennych losach miasta i jego mieszkańców, którzy przyjechali z różnych stron Polski i kresów. Tysiące fotografii i oryginalnych, wyjątkowych eksponatów pokazanych w interesującej formie
scenograficznej. Warto zobaczyć! Bezpłatne zwiedzanie wystawy głównej. Oprowadzenie kuratorskie – Marek Stanielewicz, który zaprojektował i zrealizował wystawę. Przy Zajezdni jest płatny parking, dojazd z centrum tramwajami 4, 11 i 24. Spotkanie przy wejściu o godzinie 15.00. Zgłoszenia chętnych na mail: marek@stanielewicz.pl do dnia 10 maja 2022.
godz. 18.00 – Atelier Andrzeja Kriese ul. Sokolnicza 34-38, Wrocław
Walne zgromadzenie Rady Polskich Klubów Fajki.
11 czerwca (sobota) 2022 roku
godz. 10.00 – 12.00 – Domek Miedziorytnika, ul. Świętego Mikołaja 1, Wrocław
Punkt informacyjny spotkania i rejestracja zgłoszonych wcześniej uczestników. Uczestnicy otrzymają katalog wystawy, mapę centrum Wrocławia, identyfikator i niespodzianki. Zapraszamy na I piętro na herbatę, kawę i ciastko. Planujemy przygotowanie stoisk dla chętnych twórców fajek w Domku Miedziorytnika (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia).
godz. 10.00 – 12.30 – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław
Zwiedzanie wystawy „Zmierzch epoki tytoniu” dla osób towarzyszących i spoza listy uczestników. Proponujemy takie rozwiąznie z powodu obostrzeń covidowych tj. ograniczenia ilości osób mogących jednocześnie zobaczyć wystawę po oficjalnym otwarciu.
godz. 11.00 – 12.30 – Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław
Propozycja dla uczestników spoza Wrocławia.
Dwie osobne grupy – maksymalnie po 15 osób. Bezpłatne zwiedzanie wystawy z przewodnikiem. W muzeum prezentowane
są wystawy: „Rękopis Pana Tadeusza”, jedyny istniejący rękopis Mickiewiczowskiego arcydzieła w otoczeniu kilkuset autentycznych manuskryptów, starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, zilustrowanych i skomentowanych przez ponad sto aplikacji. To zaproszenie do rozmowy o polskiej kulturze i historii walki o niepodległą ojczyznę. „Misja: Polska”, to wystawa o romantycznej idei wolności przeniesionej w realia II wojny światowej i czasów powojennych na przykładzie życiorysów Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Obaj świadkowie historii przekazali Ossolineum bezcenne zbiory dokumentujące ich losy, wydarzenia, w których uczestniczyli, a także kolekcje dzieł sztuki i archiwa. „Pan Tadeusz Różewicz”, można na niej zobaczyć wybór materiałów pochodzących z obszernego archiwum przekazanego Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, obejmującego nie tylko bezcenne rękopisy, ale także dokumenty i przedmioty codziennego użytku oraz imponujący księgozbiór. Spotkanie przy wejściu o godzinie 11.00. Zgłoszenia chętnych na mail: marek@stanielewicz.pl do dnia 10 maja 2022.
godz. 13.00 – 13.50 – Bazylika św. Elżbiety (kościół garnizonowy), północno-zachodni narożnik Rynku, za Domkiem Miedziorytnika, Wrocław.
Specjalny koncert dla uczestników i gości na odbudowanych w tym roku wspaniałych organach barokowych. Przed koncertem słowo wstępne wygłosi organmistrz Andrzej Kriese, koordynator odbudowy i członek PC Wrocław. Spotkanie przy wejściu o godzinie 13.00.
Uroczyste otwarcie i zwiedzanie wystawy „Zmierzch epoki tytoniu” Marka Stanielewicza
godz. 14.15 – dziedziniec Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław
Ossolineum jest jednym z najstarszych i najważniejszych ośrodków kultury polskiej.
program otwarcia:
1. 14.15 – przywitanie gości przez przedstawiciela dyrekcji Ossolineum oraz autora wystawy
2. dr Urszula Olbromska – wprowadzenie do wystawy
3. rozdanie uczestnikom okolicznościowych fajek (ze stosownym napisem) – autorstwa Zbigniewa Bednarczyka, pamiątkowych ubijaczy, tytoniu i zapałek. Uczestnicy zostaną poproszeni o pojedyncze podchodzenie do mikrofonu, przedstawienie się z imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (nie klub), zapalają fajkę i pozostają na scenie. Jeśli będzie deszcz, otwarcie odbędzie się w auli (obok dziedzińca), ale bez symbolicznego zapalenia fajki.
4. godzina 16.00 – oprowadzenie kuratorskie po wystawie (sale pod kopułą na pierwszym piętrze) dla uczestników z identyfikatorami. Być może odbędzie się to w grupach z powodu obostrzeń covidowych.
Wystawa zostanie pokazana w czterech salach. Pierwsza, to fajki współczesne ze szczególnym akcentem na twórczość fajkarzy z Przemyśla. W osobnych gablotach pokażę fajki Ludwika Walata, Ryszarda Kulpińskiego, Ryszarda Filara, Henryka Worobca, Zbigniewa Bednarczyka, Marka Parola, Celiny i Tadeusza Polińskich oraz Bartłomieja Antoniewskiego. Chcę przypomnieć dzieło redaktora Zbigniewa Turka: wycinki z Przekroju – Fajka mniej szkodzi i jego znakomitą książkę oraz unikalne dokumenty prezydenta Pipe Clubu Fajka z czeskiego Cieszyna – Mariana Fajkusa. W jednej z gablot pokażę europejskie fajki współczesne, w kolejnej opakowania na tytoń, ubijacze zapałki i niezbędniki. Niewielkie drugie pomieszczenie to scenograficzny pokój palacza. Sala trzecia to spotkanie historycznych fajek drewnianych, porcelanowych i glinianych prezentowanych w formie instalacji. W ostatniej sali pod kopułą pokażę obiekty najbardziej różnorodne. Na środku dominanta całej ekspozycji – fajka Adama Mickiewicza ze zbiorów Ossolineum. Obok duża grupa fajek, cygarniczek i lufek z pianki morskiej, fajki afrykańskie,
tabakierki, gilotyny do cygar. Opis nie wyczerpuje wszystkich cennych obiektów, które zamierzam pokazać na wystawie.
informacje dla uczestników
serdecznie zapraszamy wszystkich fajkarzy i fajczarzy do Wrocławia
1. Koszt udziału w spotkaniu – cena 80 złotych od osoby.
2. Zgłoszenia na marek@stanielewicz.pl + wpłata na konto: Mariusz Humecki, 91 2530 0008 2053 1033 4385 0001, „Wpłata koleżeńska” do dnia 10 maja 2022 roku.
3. Uczestnicy otrzymują: katalog wystawy, mapę centrum Wrocławia, identyfikator (uprawniający do zwiedzenia wystawy w Muzeum Pana Tadeusza oraz wystawy w Ossolineum z oprowadzeniem kuratorskim), pamiątkową fajkę z napisem Ossolineum 2022 autorstwa Zbigniewa Bednarczyka, okolicznościowy ubijacz, 3 gramy dobrego tytoniu, zapałki, certyfikat udziału w spotkaniu + niespodzianki.
4. W programie nie przewidujemy wydzielonego czasu na posiłki. W Rynku i okolicach jest bardzo dużo różnorodnych restauracji, barów, kawiarni. Polecam tatara w „Przedwojennej” obok Domku Miedziorytnika. Po zwiedzeniu wystawy proponujemy posiłek w restauracji Uniwersytetu Wrocławskiego „Bazylia”, ul. Kuźnicza 42 oraz największy i tani schabowy lub treściwy żurek w barze w Hali Targowej (ul. Piaskowa 15, drugi bar po prawej, za kioskiem Ruchu).

Bookmark the permalink.