Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

21 kwietnia Pierwsza Krakowska Loża Fajki świętuje XXV rocznicę swojej działalności. Zaproszenie i ogólny program imprezy publikowaliśmy już kilka tygodni temu. Obecnie prezentujemy szczegóły dotyczące otwarcia wystawy pn. „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa” w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, która towarzyszyć będzie jubileuszowi Krakowskiej Loży.

Poniżej cytujemy otrzymane zaproszenie:

Muzeum Archeologiczne w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa które odbędzie się 21. Kwietnia 2017 r. (godz. 14:00)

Celem wystawy jest nowatorskie spojrzenie na jedną z ważniejszych kategorii źródeł archeologicznych okresu nowożytnego. Ekspozycja przeniesie zwiedzającego do egzotycznego świata tureckiej kawiarni, stanowiącej orientalne tło dla głównego nurtu narracji – przedstawienia dotychczasowego stanu wiedzy dotyczącej historii krakowskiego fajczarstwa na podstawie znalezisk archeologicznych. Pragniemy pokazać te przedmioty jako materialny dowód orientalizacji kultury dawnych mieszczan pod wpływem tradycji tureckiej. Będzie to zatem podróż do innego wymiaru kulturowego, związanego z egzotyką wschodnioeuropejskiego fajczarstwa. Na ekspozycji zaprezentowanych zostanie 260 zabytków archeologicznych (m.in. glinianych fajek jednorodnych, lulek oraz akcesoriów wykonanych z porcelany), pochodzących z okresu od XVII do 1. poł. XX w., z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Zamku Królewskiego na Wawelu.

W dniu otwarcia wystawy (godz. 12:00), dla zainteresowanych historią nowożytnej fajki oraz jej kontekstem archeologicznym, przeprowadzona zostanie sesja naukowa z udziałem m.in. wybitnych przedstawicieli społeczności fajczarzy i fajkarzy. Będzie to wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się, jak współcześnie wygląda produkcja fajek glinianych oraz jakie są różnice w sztuce palenia fajek wykonanych z rzadko stosowanych wśród obecnych fajczarzy materiałów, takich jak glina lub sepiolit.

Ekspozycji towarzyszyć będzie jubileusz 25-lecia Pierwszej Krakowskiej Loży Fajki (godz. 16:00), najstarszego klubu fajczarskiego w Krakowie, stowarzyszonego w ogólnopolskiej Radzie Polskich Klubów Fajki. „Krakowska Loża”, zrzeszająca grono koneserów i propagatorów sztuki palenia w fajce, jako ważne zjawisko w historii ruchu fajczarskiego, stała się elementem wystawy jako współczesny kontynuator tego rodzaju tradycji wśród mieszczan krakowskich.

W ramach oferty edukacyjnej dla osób dorosłych i seniorów, przygotowany zostanie program pt. Kalumet, czyli fajka pokoju. Będzie to cykl spotkań przybliżających w oparciu o ekspozycję zagadnienia nowożytnego fajkarstwa oraz fajczarstwa. Zorganizowane zostaną również warsztaty, na których zaproszeni goście (biegli w rzemiośle fajkarskim oraz znawcy sztuki fajczarskiej będący członkami Polskich Klubów Fajki) zademonstrują zabiegi rzemieślnicze związane z wykonaniem fajki glinianej oraz przybliżą arkana sztuki jej palenia.

Ekspozycja objęta honorowym patronatem Rady Polskich Klubów Fajki oraz Pierwszej Krakowskiej Loży Fajki. Patronat medialny sprawuje e-magazyn fajkowy „Kalumet”.

Jakub Puziuk
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

 

PROGRAM SESJI NAUKOWEJ:

Sala konferencyjna Muzeum Archeologicznego w Krakowie

  1. kwietnia 2017 r. (godz. 12:00)

Magdalena Szewczyk-Wojtasiewicz (Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki) Fajczarska kultura kawiarniana. Znaleziska fajek zwanych kawiarnianymi w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu

Jakub Puziuk (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) Najstarsze akcesoria tytoniowe nowożytnych mieszczan krakowskich w świetle źródeł archeologicznych

Marek Parol (Przemyski Klub Fajki) Technologia produkcji fajek glinianych – dawniej i teraz

Adam Zając (Pierwsza Krakowska Loża Fajki) Krótka współczesna historia fajki

Piotr Rudnicki (Pierwsza Krakowska Loża Fajki) Historia ruchu fajczarskiego w Polsce

Główka fajki jednorodnej (fot. A. Susuł)

Główka fajki jednorodnej (fot. A. Susuł)

Główka fajki złożonej-lulki (fot. A. Susuł)

Główka fajki złożonej-lulki (fot. A. Susuł)

Główka fajki złożonej-lulki (fot. A. Susuł)

Porcelanowy zbiornik na kondensat (fot. A. Susuł)

Gmach Muzeum Archeologicznego w Krakowie (fot. A. Tyniec)

 

Bookmark the permalink.