Tomasz Czarnocki nowym prezydentem PC Warszawa

Tomasz Czarnocki prezydent Pipe Club WarszawaNowy prezydent PC Warszawa Tomasz Czarnocki poinformował o zmianach kadrowych w stołecznym klubie fajki. W związku z rezygnacją dotychczasowego prezydenta Zbigniewa Filipka z pełnionej funkcji odbyły się wybory do władz klubu. Ukonstytuował się nowy zarząd Pipe Club Warszawa w następującym składzie: Tomasz Czarnocki – prezydent, Jacek Plisak – viceprezydent, Marek Mrozowski – kanclerz. Adres e-mail kontakt@pipeclub.waw.pl do łączności z klubem pozostaje niezmieniony. strona klubowa http://www.pipeclub.waw.pl/ .Klub liczy sobie 21 członków. Warszawscy miłośnicy fajki spotykają się w nowym miejscu, w Pubie Pod Baryłką przy ul. Garbarskiej 7.

Bookmark the permalink.