Komunikat Rady Polskich Klubów Fajki

Rada Polskich Klubów Fajki10 maja 2014 w dniu XXI Mistrzostw Polski w karczmie Honielnik na Gubałówce w Zakopanem odbyło się posiedzenie Rady Polskich Klubów Fajki. W związku z upływem kadencji Rada dokonała wyboru nowego zarządu. Wybrano prezydenta i 3 członków zarządu. Prezydentem RPKF na 4-letnią kadencję Rada ponownie wybrała Henryka Rogalskiego. Członkami zarządu, wiceprezydentami RPKF zostali wybrani: Wiesław Ratajek prezydent Pipe Club Szczytna, Jerzy Maria Wilczkowiak prezydent Konińskiego Klubu Fajki i Andrzej Noras prezydent Śląskiego Klubu Fajki. Rada zdecydowała, że organizatorem kolejnych, XXII Mistrzostw Polski w roku 2016 będzie Pipe Club Szczytna. Podjęto decyzję o organizowaniu w latach nieparzystych ogólnopolskiej imprezy fajczarskiej o nazwie Puchar Polski. Najbliższy Puchar Polski odbędzie się w Warszawie w roku 2015. Rada zatwierdziła kandydaturę Damiana Muchy, prezydenta Klubu Fajkowo Cygarowego Trafika Poznań, do Tytułu Fajczarza Roku 2013.
Członkowie Rady otrzymają protokół z przeprowadzonych obrad oraz załączniki.

Bookmark the permalink.