Informacja RPKF o Pucharze Świata 2013 w Polsce

Logo Pucharu Świata Polska 2013W dniu 20 kwietnia 2013 w Koninie podczas Turnieju Fajkowego Złota Podkowa odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Polskich Klubów Fajki. Podczas obrad podjęto uchwałę dotyczącą zmiany lokalizacji Pucharu Świata Drużyn Klubowych. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone uzyskaniem opinii prawnej dotyczącej głównego tematu nadzwyczajnego posiedzenia. Na mocy podjętej uchwały miejscem Pucharu Świata Drużyn Klubowych 2013 w Polsce będzie miasto Poznań. Wcześniej ustalona data 12-13 października 2013 pozostaje niezmieniona.Za organizację odpowiedzialna jest Rada Polskich Klubów Fajki a osobą koordynującą wszelkie działania w tym zakresie jest Prezydent Rady Polskich Klubów Fajki. Fajka Pucharu Świata Polska 2013Uchwała zobowiązuje wszystkie kluby zrzeszone w RPKF do niepodejmowania żadnych samodzielnych działań na rzecz Pucharu Świata bez konsultacji z prezydentem RPKF. Dokument został przyjęty jednogłośnie przy udziale 15 członków Rady obecnych w Koninie i obowiązuje od dnia uchwalenia. O podjętej uchwale zostali poinformowani prezydent CIPC oraz członkowie zarządu. W dniu 26 kwietnia 2013 Uchwała oraz pozostałe dokumenty z obrad w Koninie zostały wysłane pocztą e-mail do wszystkich prezydentów klubów należących do RPKF. Działa strona informacyjna Pucharu Świata, opracowano logo. Jest już fajka turniejowa autorstwa Przemyskiej Pracowni Fajek BRÓG. Wszystkie kluby znajdujące się bazie danych Pucharu otrzymują loginy i hasła do samodzielnego wprowadzania drużyn uczestniczących w Pucharze Świata. Dostęp umożliwia edycję składu zgłoszonych drużyn w czasie poprzedzającym zawody. W pierwszej kolejności dostęp otrzymują kluby zagraniczne a następnie loginy i hasła będą wysyłane do klubów krajowych. Lista prezydentów klubów RPKF i uprawnionych przedstawicieli obecnych na nadzwyczajnym posiedzeniu w Koninie 20 kwietnia 2013:
– Henryk Rogalski, prezydent RPKF,
– Zbigniew Liebert, Klub Kolekcjonerów Fajki Poznań,
– Bogdan Adamowicz, Pipe Club Wrocław,
– Zbigniew Filipek, Pipe Club Warszawa,
– Wiesław Ratajek, Pipe Club Szczytna,
– Tadeusz Wojtuszkiewicz, Bydgoski Klub Kolekcjonerów Fajki ,
– Henryk Worobiec, Przemyski Klub Fajki,
– Włodzimierz Starzonek, Klub Miłośników Fajki Szamotuły,
– Piotr Jakubowski, Klub Fajki Gdańsk,
– Krzysztof Ozga, Gorzowski Klub Fajki,
– Grzegorz Kasperowicz, Klub Miłośników Fajki Sulęcin,
– Jerzy Wilczkowiak, Koniński Klub Fajki,
– Tomasz Stefaniak, Łódzki Klub Smakoszy Fajki,
– Maciej Maciejewski, Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010,
– Marian Kowalewski, Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki

Bookmark the permalink.