Henryk Rogalski Prezydentem RPKF na kolejną kadencję

12 maja, podczas XXIII Mistrzostw Polski, prezydenci klubów fajki zrzeszonych w PRKF spotkali się na kolejnym posiedzeniu. Jednym z głównych punktów obrad był wybór prezydenta rady i członków zarządu na kolejną, 4-letnią kadencję. Prezydenci w glosowaniu jednogłośnie zdecydowali, aby funkcję Prezydenta Rady Polskich Klubów Fajki w dalszym ciągu pełnił dotychczasowy prezydent – Henryk Rogalski. Gratulujemy serdecznie Henrykowi i życzymy wielu dalszych sukcesów! Rada wybrała również trzech wiceprezydentów – decyzją Rady funkcję wiceprezydentów RPKF w następnej kadencji pełnić będą – Prezydent Pipe Club Szczytna Wiesław Ratajek, Prezydent Konińskiego Klubu Fajki Jerzy Wilczkowiak, oraz Prezydent Śląskiego Klubu Fajki Andrzej Noras. Wiceprezydentom gratulujemy i również życzymy sukcesów! Rada zdecydowała również o wyborze klubów – organizatorów kolejnych Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Kolejne, XXIV Mistrzostwa Polski w Wolnym Paleniu Fajki odbędą się w maju 2020 roku Warszawie, a organizatorem będzie Klub Fajkowo-Cygarowy im. Sherlocka Holmesa. Puchar Polski Drużyn Klubowych w kwietniu 2019 roku odbędzie się w Koninie i zorganizowany zostanie przez Koniński Klub Fajki. Omówiono również kalendarz imprez które odbędą się w bieżącym roku. Planowane imprezy znajdziecie w zakładce kalendarium. Na koniec posiedzenia dokonano kontrolnego ważenia tytoniu konkursowego na XXIII Mistrzostwa Polski.

Bookmark the permalink.