Wrocław zaprasza na wystawę „Zmierzch epoki tytoniu”

Prezydent Pipe Club Wrocław Bogdan Adamowicz i Marek Stanielewicz zapraszają całe środowisko fajczarskie na wystawę zatytułowaną „Zmierzch epoki tytoniu” z kolekcji Marka Stanielewicza. Wystawa zbiorów Marka Stanielewicza będzie eksponowana w niezwykle szacownym miejscu jakim jest Zakład Narodowy im Ossolińskich we Wrocławiu. Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące wystawy i spotkania.

Wystawa „Zmierzch epoki tytoniu” z kolekcji Marka Stanielewicza
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu czerwiec 2022
PROGRAM:
10 czerwca (piątek) 2022 roku, godzina 15:00
Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 148
Propozycja dla uczestników spoza Wrocławia.
Wystawa Wrocław 1945 – 2016 jest opowieścią o powojennych losach miasta i jego mieszkańców, którzy przyjechali z różnych stron Polski i kresów. Tysiące fotografii i oryginalnych, wyjątkowych eksponatów pokazanych w interesującej formie scenograficznej. Warto zobaczyć! Bezpłatne zwiedzanie wystawy głównej. Oprowadzenie kuratorskie – Marek Stanielewicz, który zaprojektował i zrealizował wystawę. Przy Zajezdni jest płatny parking, dojazd z centrum tramwajami 4, 11 i 24. Spotkanie przy wejściu o godzinie 15.00. Zgłoszenia chętnych na mail: marek@stanielewicz.pl do dnia 10 maja 2022.
11 czerwca (sobota) 2022 roku
godz. 10:00 – 12:00 – Domek Miedziorytnika, ul. Świętego Mikołaja 1, Wrocław
Punkt informacyjny spotkania i rejestracja zgłoszonych wcześniej uczestników. Uczestnicy otrzymają katalog wystawy, mapę centrum Wrocławia, identyfikator i niespodzianki. Zapraszamy na I piętro na herbatę, kawę i ciastko. Planujemy przygotowanie stoisk dla twórców fajek w Domku Miedziorytnika.
godz. 10:00 – 12:30 – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław
Bezpłatne zwiedzanie wystawy „Zmierzch epoki tytoniu” dla osób towarzyszących i spoza listy uczestników. Proponujemy takie rozwiązanie z powodu obostrzeń covidowych tj. ograniczenia ilości osób mogących jednocześnie zobaczyć wystawę po oficjalnym otwarciu.
godz. 11:00 – 11:45 – Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław
Propozycja dla uczestników spoza Wrocławia.
Grupa pierwsza. Bezpłatne zwiedzanie wystawy z przewodnikiem. W muzeum prezentowane są wystawy: „Rękopis Pana Tadeusza”, jedyny istniejący rękopis Mickiewiczowskiego arcydzieła w otoczeniu kilkuset autentycznych manuskryptów, starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, zilustrowanych i skomentowanych przez ponad sto aplikacji. To zaproszenie do rozmowy o polskiej kulturze i historii walki o niepodległą ojczyznę. „Misja: Polska”, to wystawa o romantycznej idei wolności przeniesionej w realia II wojny światowej i czasów powojennych na przykładzie życiorysów Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Obaj świadkowie historii przekazali Ossolineum bezcenne zbiory dokumentujące ich losy, wydarzenia, w których uczestniczyli, a także kolekcje dzieł sztuki i archiwa. „Pan Tadeusz Różewicz”, można na niej zobaczyć wybór materiałów pochodzących z obszernego archiwum przekazanego Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, obejmującego nie tylko bezcenne rękopisy, ale także dokumenty i przedmioty codziennego użytku oraz imponujący księgozbiór.
Spotkanie przy wejściu o godzinie 11:00. Zgłoszenia chętnych na mail: marek@stanielewicz.pl do dnia 10 maja 2022.
godz. 11:45 – 12:45 – Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław
Propozycja dla uczestników spoza Wrocławia.
Grupa druga. Bezpłatne zwiedzanie wystawy z przewodnikiem. Spotkanie przy wejściu o godzinie 11.45. Zgłoszenia chętnych
na mail: marek@stanielewicz.pl do dnia 10 maja 2022.
godz. 13:00 – 13:50 – Bazylika św. Elżbiety (kościół garnizonowy), północno-zachodni narożnik Rynku, za Domkiem Miedziorytnika, Wrocław
Specjalny koncert dla uczestników i gości na odbudowanych w tym roku wspaniałych organach barokowych. Przed koncertem
słowo wstępne wygłosi organmistrz Andrzej Kriese, koordynator odbudowy i członek PC Wrocław. Spotkanie przy wejściu o godzinie 13:00.

Uroczyste otwarcie i zwiedzanie wystawy „Zmierzch epoki tytoniu” Marka Stanielewicza
godz. 14:15 – dziedziniec Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław
Ossolineum jest jednym z najstarszych i najważniejszych ośrodków kultury polskiej.
program otwarcia:
1. 14:15 – przywitanie gości przez przedstawiciela dyrekcji Ossolineum oraz autora wystawy
2. dr Urszula Olbromska – wprowadzenie do wystawy
3. rozdanie uczestnikom okolicznościowych fajek (ze stosownym napisem) – autorstwa Zbigniewa Bednarczyka, pamiątkowych ubijaczy, tytoniu i zapałek. Uczestnicy zostaną poproszeni o pojedyncze podchodzenie do mikrofonu, przedstawienie się z imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (nie klub), zapalają fajkę i pozostają na scenie. Jeśli będzie deszcz, otwarcie odbędzie się w auli (obok dziedzińca), ale bez symbolicznego zapalenia fajki.
4. godzina 16:00 – oprowadzenie kuratorskie po wystawie (sale pod kopułą na pierwszym piętrze) dla uczestników z identyfikatorami. Być może odbędzie się to w grupach z powodu obostrzeń covidowych. Wystawa zostanie pokazana w czterech salach. Pierwsza, to fajki współczesne ze szczególnym akcentem na twórczość fajkarzy z Przemyśla. W osobnych gablotach Marek Stanielewicz pokaże fajki Ludwika Walata, Ryszarda Kulpińskiego, Ryszarda Filara, Henryka Worobca, Zbigniewa Bednarczyka, Marka Parola, Celiny i Tadeusza Polińskich oraz Bartłomieja Antoniewskiego. Marek przypomni dzieło redaktora Zbigniewa Turka: wycinki z Przekroju – Fajka mniej szkodzi i jego znakomitą książkę oraz unikalne dokumenty prezydenta Pipe Clubu Fajka z czeskiego Cieszyna – Mariana Fajkusa. W jednej z gablot zobaczymy europejskie fajki współczesne, w kolejnej opakowania na tytoń, ubijacze zapałki i niezbędniki. Niewielkie drugie pomieszczenie to scenograficzny pokój palacza. Sala trzecia to spotkanie historycznych fajek drewnianych, porcelanowych i glinianych prezentowanych w formie instalacji. W ostatniej sali pod kopułą Marek pokaże obiekty najbardziej różnorodne. Na środku dominanta całej ekspozycji – fajka
Adama Mickiewicza ze zbiorów Ossolineum. Obok duża grupa fajek, cygarniczek i lufek z pianki morskiej, fajki afrykańskie, tabakierki, gilotyny do cygar. Opis nie wyczerpuje wszystkich cennych obiektów, które zamierzam pokazać na wystawie. informacje dla uczestników serdecznie zapraszamy wszystkich fajkarzy i fajczarzy do Wrocławia
1. Koszt udziału w spotkaniu – cena 80 złotych od osoby.
2. Zgłoszenia na marek@stanielewicz.pl + wpłata na konto: Mariusz Humecki, 91 2530 0008 2053 1033 4385 0001, „Wpłata
koleżeńska” do dnia 10 maja 2022 roku.
3. Uczestnicy otrzymują: katalog wystawy, mapę centrum Wrocławia, identyfikator (uprawniający do zwiedzenia wystawy w Muzeum Pana Tadeusza oraz wystawy w Ossolineum z oprowadzeniem kuratorskim), pamiątkową fajkę z napisem Ossoli￾neum 2022 autorstwa Zbigniewa Bednarczyka, okolicznościowy ubijacz, 3 gramy dobrego tytoniu, zapałki, certyfikat udziału w spotkaniu + niespodzianki.
4. W programie nie przewidujemy wydzielonego czasu na posiłki. W Rynku i okolicach jest bardzo dużo różnorodnych restau￾racji, barów, kawiarni. Polecam tatara w „Przedwojennej” obok Domku Miedziorytnika. Po zwiedzeniu wystawy proponujemy posiłek w restauracji Uniwersytetu Wrocławskiego „Bazylia”, ul. Kuźnicza 42 oraz największy i tani schabowy lub treściwy żurek w barze w Hali Targowej (ul. Piaskowa 15, drugi bar po prawej, za kioskiem Ruchu).

Turniej z okazji 34-lecia PC Warszawa

Pipe Club Warszawa ma zaszczyt zaprosić
na turniej z okazji XXXIV rocznicy powstania Klubu
Spotkanie odbędzie się w niedzielę 15-go marca 2020 r. od godz. 11:00
w Gnieździe Piratów w Warszawie, ul. Ogólna 5.
Palić będziemy w fajkach Mistrza Zbigniewa Bednarczyka
tytoń Peter Stokkebye Luxury Twist Flake.
Zapewniamy poczęstunek w stylu kuchni polskiej.
Turniej jest spotkaniem towarzyskim bez przestrzegania wymogów formalnych CIPC.
Program imprezy:
11:00 – Otwarcie bram, powitanie, rejestracja uczestników
12:30 – Krótkie przemówienie, gromkie ,Sto lat!”, tort urodzinowy
13:30 – Nabijamy fajki
13:35 – Odpalamy
od 14:00 – Obiad w stylu kuchni polskiej
16:30 – Ogłoszenie wyników, nagrody, toasty
17:00 – Początek części nieoficjalnej
Koszt uczestnictwa to 180 zł (100 dla osoby towarzyszącej).
Zgłoszenia proszę kierować na adres kontakt@pipeclub.waw.pl
Gwarancją uczestnictwa jest wpłata (proszę podać imię i nazwisko w tytule przelewu)
na konto Klubu: Tomasz Czarnocki, 60 1140 2004 0000 3202 6701 9621
Wstęp tylko dla osób związanych z imprezą i znajdujących się na liście organizatora.
Impreza przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich!

XII Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Fajczarzy

Piotr Jakubowski prezydent Klubu Fajki Gdańsk zaprasza na XII Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Fajczarzy „SPOTKANIE KONESERÓW” pod znakiem obchodów 40 – lecia Rady Polskich Klubów Fajki oraz 50 – lecia Comité International des Pipe Clubs.
ORGANIZATORZY: Klub Fajki Gdańsk, Klub Kolekcjonerów Fajek Glinianych
DATA: 22-23 lutego 2020
MIEJSCE: Villa Eva w Gdańsku, ul. Batorego 28
PROGRAM
Sobota 22.02.2019 r.
10.00 – Rejestracja uczestników, otwarcie wystaw:
• Krzysztof Jesionowski – „Fajka gliniana”.
• Najciekawsze pamiątki i eksponaty związane z początkami fajczarstwa polskiego w Polsce.
11.00 – I część panelu dyskusyjnego (sala konferencyjna):
Tytoń: Historia i technologia
• Barbara Dutkiewicz – Kultura palenia tytoniu wśród zróżnicowanej narodowościowo i kulturowo społeczności gdańszczan.
• Jerzy Czernek – Technologia i produkcja wyrobów tytoniowych, ze szczególnym uwzględnieniem tytoni fajkowych i cygar.
13.00 – Obiad.
14.00 – Uroczyste powitanie uczestników Konferencji.
14.15 – Rozpoczęcie zmagań turniejowych: fajka – Mr. Bróg, mistrza Zbigniewa Bednarczyka.
14.30 II część panelu dyskusyjnego (sala bankietowa):
40-lecie RPKF i 50-lecie CIPC we wspomnieniach uczestników
• Początki ruchu fajczarskiego w Polsce i powstanie RPKF – Kazimierz Muchowski, jeden z inicjatorów powstania i dokumentalista RPKF.
• Udział RPKF w CIPC – Henryk Rogalski, prezydent RPKF, wieloletni wiceprezydent CIPC.
17.00 – Akcja charytatywna na rzecz hospicjum im. Dutkiewicza w Gdańsku.
17.30 – Podsumowanie części turniejowej.
18.30-24.00 – Wieczór integracyjny: FAJKA, CYGARO, R. JAKUBIEC i nie tylko…

Niedziela 23.02.2019 r.
HISTORII GDAŃSKA CIĄG DALSZY – Mennonici, wkład w historię wielokulturowej społeczności Gdańska i Żuław
10.00-16.00 – wycieczka
9.30 – Zbiórka w Villi Eva (dojazd indywidualny).
• Kościół pomennonicki w Gdańsku.
• Dom Podcieniowy Trutnowy.
• Dom Podcieniowy Nowa Kościelnica.
• Muzeum Mennonitów w Nowym Dworze Gdańskim.
• Cerkiew św. Mikołaja w Żelichowie.
14.30 – Posiłek Dom Podcieniowy Restauracja Mały Holender w Żelichowie.

OPŁATY:
konferencja i turniej fajkowy:
– uczestnik – 180 zł,
– osoba towarzysząca – 80 zł.
– bankiet – 100 zł.
– wycieczka w niedziele – 70 zł.
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: 64 1140 2017 0000 4102 1061 3190.

ZGŁOSZENIA:
Piotr Jakubowski telefon +48 501 055 788, e-mail: salon@tabak.gdansk.pl,
zgłoszenia można przesyłać jako wiadomość SMS lub e-mail z określeniem zakresu – konferencja, bankiet, wycieczka.
konto: 64 1140 2017 0000 4102 1061 3190.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 10.02.2019

ZAŁĄCZNIKI:
– zaproszenie PDF
– program PDF

XXIV Mistrzostwa Polski w Wolnym Paleniu Fajki 2020 w Warszawie

Klub Fajkowo-Cygarowy im. Sherlocka Holmesa serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Polski w Wolnym Paleniu Fajki, które odbędą się w dniu 1 lutego 2020 roku na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Mistrzostwa będą pierwszą imprezą w roku jubileuszu 40-lecia Rady Polskich Klubów Fajki
Organizator: Klub Fajkowo-Cygarowy im. Sherlocka Holmesa
Data: 1 lutego 2010 r
Miejsce: Tor Wyścigów Konnych Służewiec, ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa
Program · sobota, 1 lutego 2020
10:00 – 13:00 Rejestracja uczestników i gości
13:00 – 13:45 Obiad
14:00 – 17:15 Mistrzostwa Polski w Wolnym Paleniu Fajki
18:00 – 18:30 Wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom Mistrzostw Polski w Wolnym Paleniu Fajki
19:00 – 23:59 Bal inaugurujący obchody 40-lecia Rady Polskich Klubów Fajki
Fajka:
Fajka wrzoścowa, z ustnikiem akrylowym i stalową obrączką, kształt „dublin”, bezfiltrowa z Wytwórnia Fajek Henryk Worobiec.
Wymiary fajki:
– wysokość główki: 55 mm
– średnica główki: 45 mm
– długość fajki: 145 mm
– średnica komina: 20 mm
– głębokość komina: 45 mm
Tytoń:
Peterson Connoisseur’s Choice.
Rejestracja:
klub.sherlocka@gmail.com (prosimy o podanie imienia, nazwiska, klubu oraz charakter uczestnictwa uczestnik lub osoba towarzysząca
Opłaty:
Uczestnik turnieju: 250 PLN (fajka, posiłki, open bar)
Pozostałe osoby: 110 PLN (posiłki, open bar)
Przez cały dzień (od 10:00 do końca Balu) dla uczestników, osób towarzyszących oraz innych gości dostępna będzie „Strefa relaksu z fajką i cygarem”.
W Strefie będzie można:
– wziąć udział prezentacjach wystawców fajek
– degustować alkohole
– wystartować w turnieju cygarowym „long ash stand”
– wziąć udział w klubie dyskusyjnym
– wysłuchać prelekcji
– cieszyć się muzyką, także na żywo.
Podczas imprezy funkcjonował będzie open bar.
Mistrzostwa Polski są imprezą zamkniętą zgodnie z wymogami ustawy antynikotynowej, a wstęp na nią mają wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające stosowne zaproszenie lub wpisane na listę gości.